shape shape shape shape

କୋର୍ସ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ

ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମଶ୍ରେଣୀର ଶିକ୍ଷା I

ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ

ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରିବା(Sign Up)

icon icon

ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ

ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରିବା(Sign Up)

icon icon

ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ

ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରିବା(Sign Up)

icon icon

ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ

ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରିବା(Sign Up)

icon icon

ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ

ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରିବା(Sign Up)

icon icon

ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ

ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରିବା(Sign Up)

icon icon

ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ

ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରିବା(Sign Up)

icon icon

ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ

ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରିବା(Sign Up)

icon icon

ମୂଳ ବ .ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ |

ଆମର ମିଶନ୍ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ

icon

ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଷୟରେ

ଆମର ପାଠ୍ୟକ୍ରମଟି ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି,

icon

ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଷୟରେ

ସମସ୍ତ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରଖି ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି

icon

ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଷୟରେ

ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ି ଜାଣିଥିବା ଓ ଜାଣି ନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଏହା ବେଶ୍ ସହାୟକ ହେବ

icon

ଅଭିନନ୍ଦନ

Your admission completed

icon

578k

Assisted Student

about us

ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଷୟରେ

ଆମର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା ଅଛି I

ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରି ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଶିଖିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହି ପଢ଼ିବା ମଧ୍ୟରେ ଆମେମାନେ ଅନେକ ପାହାଚ ଦେଇ ଗତି କରିଥାଉ I

  • ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଶିଖିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ I

  • 'ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ' ଆପ୍᠎᠎ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରୟାସ I

  • 'ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ' ଆପ୍ ଚୟନ କରିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ I

ଅଧିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ |